BIG4 Day - Deň audítorskej a daňovej profesie

Dňa 27. novembra 2015 sa uskutoční 8. ročník podujatia Big4 Day alebo Deň audítorskej a daňovej profesie, kde sa pod jednou strechou stretnú súčasní a potenciálni audítori a daniari. Akciu organizuje zoskupenie Veľká4, t.j. BIG4, za ktorou stoja štyri najlepšie poradenské spoločnosti - Deloitte, EY, KPMG a PwC.

Lídri Veľkej 4 predstavujú skutočnú tvár audítora a daňového konzultanta. Počas vzájomných stretnutí a osobných rozhovorov vám ukážu skutočnú náplň práce oboch profesií, vrátane ich úloh a postavenia v spoločnosti a poskytnú tak jedinečné informácie pre porovnanie týchto pozícií.
Objektívny a komplexný pohľad na prácu audítora, ako aj daňového konzultanta ponúka tak skvelý základ pre vytvorenie si predstavy o samotnom charaktere ich práce, ako aj o jednotlivých spoločnostiach, vrátane odhalenia kultúry pracovného prostredia.

Akcia sa koná pod záštitou rektora Ekonomickej Univerzity v Bratislave,
prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD.
Na podujatí privítame aj prof. Ing. Miloša Tumpacha, PhD., vedúceho Katedry učtovníctva a audítorstva v Bratislave.

Na Big4 Day - Deň audítorskej a daňovej profesie sú pozvaní všetci študenti denného štúdia vysokej školy ekonomického, technického alebo právneho zamerania, bez ohľadu na ročník, fakultu a študijný odbor.

Účasť na podujatí je zdarma.
Počet miest je limitovaný.